logo

Diensten

‘Vorm volgt functie , of juist niet…’
De architectuurstroming met de naam ‘Bauhaus’ uit het begin van de vorige eeuw had ‘vorm volgt functie’ als credo. Bij het maken van een ontwerp voor de huisvestingsopgave is het van groot belang de juiste partners te selecteren, die in staat zijn het ontwerp naar uw wensen te realiseren. Wat voor het ontwerp wel of juist niet uw bedoeling is, wordt vastgelegd in het programma van eisen.

Arenapoort helpt u aan een juiste samenwerkingspartner. Arenapoort heeft jarenlang samengewerkt met verschillende architecten, aannemers, constructeurs, installatieadviseurs en heeft daardoor een groot netwerk opgebouwd.

‘Het is de toon die de muziek maakt’
Het overleg in elke bouwfase kan de goede ‘toon’ behouden, als de organisatie op de juiste wijze is ingericht. Bouwen is samenwerken en veel hangt af van een goede organisatie van het bouwproces. Samen met u wordt door Arenapoort bezien wat de meest geschikte organisatievorm is, die past bij het realiseren van de huisvestingsopgave.

Dat kan in een bouwteam, maar soms is prijsvorming door aanbesteding van het werk aan te bevelen. Tegenwoordig worden projecten steeds vaker aanbesteed op basis van een vraagspecificatie. Dat vraagt om een andere aanpak van de ontwerpfase. Daarbij is sturing van de communicatie en informatieverstrekking tussen de ontwerpende partners in het proces hard nodig. Hier mag echter de creativiteit niet uit het oog worden verloren. In goed overleg wordt het programma van eisen vertaald naar realistische en betaalbare oplossingen.

Arenapoort help u een gestroomlijnd bouwproces te doorlopen, dat de faalkosten kan verminderen.