logo

Diensten

‘Bezint eer gij begint’
Voordat gedacht wordt aan bouwen, zal eerst duidelijk moeten worden wat de kwaliteiten van dat bouwwerk moeten zijn. Hoe groot moet het zijn? Welke functies moeten worden ondergebracht? Welk beeld moet het bouwwerk uitdragen? Hoeveel tijd en geld is beschikbaar om te bouwen?

Allemaal vragen, die van te voren moeten worden beantwoord om het bouwproces goed te kunnen vormgeven. Door vroeg in het bouwproces te programmeren kan Arenapoort de faalkosten voor u beperken. Arenapoort verzorgt zonodig een huisvestingsanalyse en stelt een programma van eisen voor u op. 

‘Voorkomen is beter dan genezen’
Weet u dat de aanleghoogte van een gebouw pas goed te bepalen is, als we de grondwaterstand kennen en weten hoe het rioleringsstelsel in het omliggende terrein moet worden aangelegd? Ook moet bekend zijn wat de draagkracht van de grond is en welke ruimtelijke ordeningprocedures moeten worden doorlopen om het terrein bouwrijp te maken.

Arenapoort verzorgt het projectmanagement in deze onderzoeksfase en kan voor u de grondexploitatie verzorgen. Tevens kan een risico-inventarisatie door ons worden gemaakt, om de gevonden risico’s in het bouwproces goed te kunnen beheersen of te vermijden. Arenapoort pakt de bouwtechnische- en civiele vraagstukken integraal aan. Hierdoor kunnen wij vaak optimalisaties bereiken, die kostenbesparingen opleveren.