logo

Arenapoort

Arenapoort bv werd begin 2010 opgericht door Han Fransen. Hij heeft een lange staat van dienst en ervaring in bouw- en civiele projecten en huisvestingsopgaven.

Arenapoort is gespecialiseerd in het vervullen van seniormanagement in de bouwsector. Arenapoort adviseert organisaties in alle activiteiten, die bijdragen tot een efficiënt verloop van het bouwproces en helpt bij de ontwikkeling van projecten.

Bouwen is samenwerken
Het is van belang om de juiste partners te vinden om de bouwopgave te kunnen realiseren. Alleen ‘alle neuzen in dezelfde richting’ is niet voldoende. Er is kennis nodig van het gehele bouwproces om te kunnen overzien of de eindstreep kan worden gehaald. Met gerichte aansturing en ruimte voor creativiteit kan de bouw worden gerealiseerd volgens de eisen en wensen van de opdrachtgever.

Arenapoort onderscheidt zich door kennis van de markt en jarenlange ervaring te combineren met een correcte werkwijze in de uitvoering.